Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Nhà tôi thuộc hộ nghèo, nhà bị sập do bão lụt thì có được nhà nước hỗ trợ hay không. Mức hỗ trợ như thế nào?
Người gửi: - (Ngày gửi: 26/11/2020)
Đáp:

Kính gửi: Ông (bà)

UBND huyện xin trả lời ý kiến phản ánh của Ông(bà): Theo Điều 15 tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội về hỗ trợ làm nhà ở, sữa chữa nhà ở cụ thể: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ.

UBND huyện xin chân thành cám ơn ý kiến phản ánh của Ông(bà)./.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.580.324
Truy câp hiện tại 115