Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường liên thôn từ cây Xăng Đông Xuyên đến Chợ An Xuân bị hư hỏng nghiêm trọng, kính đề nghị quý cấp quan tâm xem xét đầu tư khắc phục để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thông đi lại.
Người gửi: Phạm Minh Hải - Thôn An Xuân, xã Quảng An (Ngày gửi: 25/11/2020)
Đáp:

Kính gửi: Ông Phạm Minh Hải - Thôn An Xuân, xã Quảng An, huyện Quảng Điền

Về ý kiến phản ánh của Ông, UBND huyện xin trả lời như sau: Hiện nay, tuyến đường liên thôn từ cây xăng Đông Phú về thôn An Xuân đã đưa vào kế hoạch đầu tư của hợp phần dự án Lramb năm 2021, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tranh thủ sớm triển khai ngay khi được cấp trên phê duyệt. Trước mắt, để đảm bảo an toàn và tạo điều thuận lợi cho bà con đi lại, UBND huyện sẽ cho khắc phục tạm thời bằng đổ đá dăm và lu lèn để người dân đi lại thuận tiện hơn.

UBND huyện xin cám ơn nội dung phản ánh của Ông.

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.579.675
Truy câp hiện tại 2.444