Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Quảng Điền tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Ngày cập nhật 20/05/2022

      Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

      Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện và hơn 70 công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp giới thiệc các văn bản liên quan đến công tác Văn thư, lưu trữ như: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hướng dẫn các nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ như: Quản lý, sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng chứng thư số; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý văn bản đi, văn bản đến; lập hồ sơ, nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan hàng năm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ như ban hành danh mục hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử của cơ quan, đơn vị trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành,…

ồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế
truyền đạt nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức)

      Sau 01 buổi học tập nghiêm túc, các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị đã được trang những kiến thức, kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ như: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư và quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, dữ liệu đặc tả của tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức góp phần nâng cao, chất lượng hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên toàn huyện./.

                                                                                                    

Nguyễn Minh Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.585.567
Truy câp hiện tại 1.552