Tìm kiếm tin tức
Khen thưởng thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 05/10/2020

Ngày 01/10/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn huyện Quảng Điền.

I. TẬP THỂ

01.

Hội Khuyến học huyện Quảng Điền.                                                                        

02.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Điền.

03.

Hội Khuyến học xã Quảng Thái.

II. CÁ NHÂN

01.

Ông Lê Chí Công, Phó Trưởng Phòng Nội vụ.

02.

Ông Trần Đoan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.

03.

Ông Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

04.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú.

05.

Ông Trần Trọng Quân, Công chức Văn hóa - xã hội xã Quảng Thọ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.066.722
Truy câp hiện tại 1.233