Tìm kiếm tin tức
Khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác triển khai và thực hiện Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019
Ngày cập nhật 12/09/2019

         Ngày 10/9/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2.108/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

I. TẬP THỂ

01. Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.         

02. Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước.

II. CÁ NHÂN

01. Ông Cao Hữu Toàn, Nhân viên Chi cục Thống kê huyện Quảng Điền.

02. Ông Hoàng Tấn Sơn, Tổ trưởng Tổ dân phố Lương Cổ, thị trấn Sịa.

03. Bà Đỗ Thị Trang, Nhân viên Văn thư - Lưu trữ xã Quảng Thái.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.200
Truy câp hiện tại 1.723