Tìm kiếm tin tức
Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cơ sở năm 2019
Ngày cập nhật 11/09/2019

          Sáng 11/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Điền  tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019.

       Trong thời gian hai ngày 11/9 và 12/9, 123 cán bộ mặt trận các xã, thị trấn và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Quảng Điền được tiếp thu các chuyên đề: Nnhững quy định về giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ; những quy định, hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng; quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân…Các đại biểu còn được tiếp thu một số vấn đề liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên đia bàn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

      Thông qua lớp tập huấn, trình độ và năng lực, nghiệp vụ của cán bộ mặt trận cơ sở được nâng cao một bước, nhằm giúp cho cán bộ mặt trận tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào tình hình cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên từng địa bàn khu dân cư, từng xã, thị trấn và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

                                                                                                                                                         Việt Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.185.267
Truy câp hiện tại 1.728