Tìm kiếm tin tức
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018
Ngày cập nhật 24/05/2018

           Hiện nay, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018 đang bước vào thời điểm thu hoạch. Để hạn chế tình trạng người dân phơi rơm rạ, nông sản lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông và đốt rơm rạ làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn, ngày 14/5/2018, UBND huyện ban hành Công văn số 466/UBND về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thu hoạch vụ Đông Xuân 2017-2018.

             Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế Hạ tầng (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông huyện) tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện "Năm An toàn giao thông 2018"; đồng thời phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không phơi rơm rạ, nông sản và đốt rơm rạ trên các trục đường giao thông và các công trình thủy lợi trên địa bàn.

2. Đài Truyền thanh huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không tiến hành phơi rơm rạ, nông sản và đốt rơm rạ trên các trục lộ giao thông và các công trình thủy lợi nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh làm hư hỏng các công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn.

3. Công an huyện tăng cường bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các trục đường giao thông để nhắc nhở và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

4. UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không tiến hành phơi rơm rạ, nông sản và đốt rơm rạ trên các trục lộ giao thông và các công trình thủy lợi. Chỉ đạo Ban Công an xã bố trí tăng cường lực lượng để tuần tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra để có phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng máy thu hoạch, phương tiện vận chuyển làm hư hỏng mặt đường giao thông, kênh mương thủy lợi.

5. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện và các địa phương tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân không phơi rơm rạ, nông sản và đốt rơm rạ trên các trục lộ giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời điểm thu hoạch vụ Đông Xuân.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.464.194
Truy câp hiện tại 45