Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Ngày cập nhật 26/01/2022

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Lê Ngọc Bảo - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ông Nguyễn Tuấn Anh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị

 

      . Đến dự Hội nghị, về phía tỉnh có ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại diện Hội đồng nhân dân huyện có ông Phạm Lượng - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng Điền, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục thuế huyện, Trung tâm Hành chính công huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và hơn 20 công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cũng đã về dự Hội nghị đông đủ.

Ông Lê Ngọc Bảo, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Ngọc Bảo đã nhấn mạnh, trong năm 2021, tình hình chính trị của tỉnh nói chung và của huyện Quảng Điền nói riêng đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, kinh tế - xã hội tiếp tục có những bước phát triển khá, bên cạnh đó chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều diễn biến bất lợi, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác cải cách hành chính ngày càng nặng nề. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo ráo riết, đồng bộ của lãnh đạo các cấp và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thành cơ bản các công việc quan trọng trong Kế hoạch cải cách hành chính của huyện, đã thực hiện có hiệu quả nhiều công việc phát sinh mới trong quá trình lãnh, chỉ đạo, điều hành cũng như những công việc đột xuất do cấp trên giao.

      Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khánh - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ, được sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Các Báo cáo đã trình bày một cách đầy đủ và chi tiết việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Nhìn một cách tổng thể, công tác cải cách hành chính năm 2021 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đáng khích lệ, trong đó công tác cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai khá đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, 6 lĩnh vực trong công tác cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều đạt được những kết quả khá tích cực. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2021 nói riêng còn có những hạn chế, yếu kém tự cần được khắc phục ngay. Tại Hội nghị này đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn. Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp và lắng nghe ý kiến phát biểu chia sẻ rất tâm huyết của ông Trần Minh Phương, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Kết luận Hội nghị, ông Lê Ngọc Bảo - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện tốt các công việc sau:

      - Thứ nhất, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2022 các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của người đứng đầu, cần có những đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt các cơ quan trực tiếp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác cải cách hành chính cần chủ động, tích cực tham mưu các giải pháp đồng bộ để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ chính quyền điện tử, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của chính quyền cấp huyện và chỉ số chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện.

      - Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, khuyến khích sử dụng các hình thức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội để tạo lan tỏa nhanh chóng; nội dung tuyên truyền cần có sự phân hóa phù hợp với từng đối tượng, tập trung tuyên truyền những lợi ích của cải cách hành chính mang lại đối với quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ nhân dân và những tác động tích cực của việc phát triển kinh tế - xã hội để thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người dân cùng chung tay cải cách hành chính với chính quyền các cấp.

      - Thứ ba, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; Mặt trận, các đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phản biện đối với việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính để chỉ ra những hạn chế, đưa ra các giải pháp để cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

      - Thứ tư, triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó các ngành cần tập trung tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính nhà nước tại huyện Quảng Điền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ sót nhiệm vụ, chậm trễ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và trong công tác tham mưu, chủ động phối hợp để thực hiện các nhiệm cụ có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương.

      - Thứ năm, giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã được chỉ ra tại Hội nghị này; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện gắn kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính với công tác đánh giá cán bộ, công chức và công tác thi đua khen thưởng đặc biệt là gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương./

                                                                                                       Minh Anh

 

Minh Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.284.689
Truy câp hiện tại 32