Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền: Ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Viện Kiểm sát nhân dân huyện
Ngày cập nhật 20/08/2021

          Chiều ngày 18/8/2021, liên ngành Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự buổi ký kết có đồng chí Phan Cảnh Ngưu- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hồ Văn Trúc –Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng toàn thể cán bộ của hai đơn vị. 

           Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện nhằm bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, quyền con người, quyền công dân được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền đã cùng xây dựng và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Quy chế phối hợp bao gồm các lĩnh vực: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp ý xây dựng pháp luật, phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật; phản biện xã hội; kiểm sát, giám sát các hoạt động tư pháp, tham gia hoạt động tố tụng hình sự, dân sự; đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và các chế độ tham gia các hội nghị, họp liên tịch giữa các bên. 

             Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Điền nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của các bên thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

PL

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.777.806
Truy câp hiện tại 891