Tìm kiếm tin tức
QUẢNG ĐIỀN PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, ĐÔ THỊ VĂN MINH GIAI ĐOẠN 2021 -2025.
Ngày cập nhật 29/01/2021

           Sáng 28/1, Huyn y, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Qung Đin đã t chc hi ngh các b ch cht thôn, t dân ph trin khai nhim v đu nhim kỳ và phát đng phong trào thi đua xây dng huyn nông thôn mi nâng cao và đô th văn minh giai đon 2021 -2025. Tham d có ông Nguyn Đình Đc – Tnh y viên, Bí thư Huyn y, ông Trương Duy Hi – Phó Bí thư thường trc huyn y, ch tch HĐND huyện, ông Trn Quc Thng – Tnh y viên, Phó bí thư Huyện ủy, Ch tch UBND huyn, Ông Phan Cảnh Ngưu - UVTV, TRưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, cùng các đng chí trong Ban Thường v huyn y, thường trc HĐND, UBND, UBMTTQVN huyn, đại diện lãnh đạo 11 xã, thị trấn và hơn 250 bị là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận của 95 thôn, TDP trên đa bàn huyn.

 

             Tại hội nghị thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Đình Đức  - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao vai trò của các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban mặt thôn, tổ dân phố trong công tác chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện Quảng Điền đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã được chọn làm điểm xã nông thôn mới nâng cao, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang để công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều yếu tố trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư làm thay đổi bộ mặt nông thôn và độ thị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Bí thư Huyện ủy phát động phong trào thi đua.

             Bước vào năm 2021 và những năm tiếp theo huyện Quảng Điền sẽ tập trung vào 14 chỉ tiêu, 2 chương trình, 5 công trình dự án trọng điểm với 11 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp cụ thể. Theo đó huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị văn minh, kết nối du lịch dịch vụ. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, phát huy và trò tự quản của thôn xóm, tổ dân phố, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đảm bảo ổn định để phát triển. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra, lãnh đạo huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể  nhất là các đồng chí lãnh đạo các thôn, tổ dân phố tập trung thực hiện các nhóm giải pháp đó là: Tổ chức triển khai tốt công tác vận động, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua“xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh ” với lộ trình, bước đi, việc làm và giải pháp cụ thể, phù hợp; có các giải pháp cụ thể huy động thêm nguồn lực tài chính, ưu tiên lồng ghép các chương trình, dự án hiện có; Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

                                                                                                                                                  Công Cường.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.909.485
Truy câp hiện tại 67