Tìm kiếm tin tức
Huyện ủy Quảng Điền: tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày cập nhật 20/12/2018

           Ngày 13/12, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

        Năm 2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện  Quảng Điền tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; có 5/8 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tỷ trọng ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 2,8% ; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 19,1% %; Dịch vụ tăng 42,3 %; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 52.962,1 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng/năm, Các chương trình trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí, Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng; quốc phòng, an ninh giữ vững, an ninh biên giới ổn định...

         Hội nghị tập trung thảo luận về mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, Quảng Điền, tiếp tục huy động tối đa và sự dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển mạnh du lịch.Thu ngân sách đạt trên 95 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người lên 33 triệu đồng/năm, giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60%; giải quyết việc làm tăng 1.300-1.500 người, xuất khẩu lao động trên 200 người./

 

                                                                                                                  Việt  Bình

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.374
Truy câp hiện tại 368