Tìm kiếm tin tức
Đề án Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
Ngày cập nhật 16/09/2013

Ngày 06/9/2013, UBND huyện Quảng Điền ban hành Đề án số: 494/DA-UBND Về việc Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 289