Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 19/01/2024

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.922.343
Truy câp hiện tại 10.025