Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Về việc phê duyệt Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lợn thịt nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học
Ngày cập nhật 10/09/2020

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lợn thịt

nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.011.793
Truy câp hiện tại 4.582