Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2020
Ngày cập nhật 07/09/2020

Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 136/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2020; đồng thời, soát xét tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.011.307
Truy câp hiện tại 4.395