Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn thông qua thiết kế Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi
Ngày cập nhật 04/09/2020

Ngày 14  tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 120/TB-UBND Kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn thông qua

thiết kế Nhà chờ Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.012.139
Truy câp hiện tại 4.794