Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 30/05/2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Quảng Điền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 281