Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyệt định về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại Quảng Điền và khu dân cư phụ cận, tỷ lệ 1/500
Ngày cập nhật 18/09/2018

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại  dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương  mại Quảng Điền và khu dân cư phụ cận, tỷ lệ 1/500 với các nội dung chủ yếu sau:

 

2. Phương án điều chỉnh quy hoạch phân lô

STT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích theo

Quyết định số 3.263/QĐ-UBND

(m2)

Diện tích

sau khi

điều chỉnh

(m2)

I

Khu A

2.437,8

2.437,8

 1.  

A1

262,7

262,7

 1.  

A2

219,7

219,7

 1.  

A3

243,0

243,0

 1.  

A4

258,0

258,0

 1.  

A5

264,7

264,7

 1.  

A6

264,1

264,1

 1.  

A7

286,6

286,6

 1.  

A8

308,7

308,7

 1.  

A9

330,3

330,3

II

Khu B

1.690,8

1.690,8

 1.  

B1

93,3

93,3

 1.  

B2

90,0

90,0

 1.  

B3

90,0

90,0

 1.  

B4

90,0

90,0

 1.  

B5

90,0

90,0

 1.  

B6

90,0

90,0

 1.  

B7

90,0

90,0

 1.  

B8

90,0

90,0

 1.  

B9

90,0

Làm bể phòng cháy chữa cháy thuộc khu BQL (45m2)

 1.  

B10

90,0

112,5

 1.  

B11

90,0

112,5

 1.  

B12

90,0

90,0

 1.  

B13

90,0

90,0

 1.  

B14

90,0

90,0

 1.  

B15

90,0

90,0

 1.  

B16

90,0

90,0

 1.  

B17

97,5

97,5

 1.  

BQL

150,0

195,0

III

Khu đất ở kết hợp thương mại

1.752,1

1.807,9

Tổng cộng

5.880,7

5.936,5

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.708.087
Truy câp hiện tại 5.594