Tìm kiếm tin tức
Đề án, chương trình phát triển KT-XH
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ cắm mốc phân lô chi tiết khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, tỷ lệ 1/500 với...
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại  dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương  mại Quảng...
Ngày 26/1/2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.317.983
Truy câp hiện tại 140