Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án, chương trình phát triển KT-XH
Ngày 22 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền    
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1838/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi...
Ngày 06 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1644/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn  
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1620/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật phân lô điểm dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện  
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185/TB-UBND về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1080/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ lợn thịt nuôi theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học  
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 951/QĐ-UBND  về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu...
Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 126/TB-UBND   Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22...
Ngày 28 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 63/TB-UBND về việc phân công trách nhiệm chủ đầu tư triển khai các Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản...
Ngày 01/9/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 136/TB-UBND về việc kết luận của UBND huyện tại cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai chương trình công tác tháng 9/2020;...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.308.538
Truy câp hiện tại 374