Tìm kiếm tin tức
Đề án, chương trình phát triển KT-XH
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Quảng Điền  
Ngày 19 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1.193/UBND về việc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách  huyện Quảng Điền năm 2018  
Ngày 15  tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền  
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1.233/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công  văn số 1.115/UBND về việc thống nhất chủ trương cho thuê đất để xây dựng các hạng mục khu thể dục  thể thao tập trung xã Quảng Công  
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ cắm mốc phân lô chi tiết khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, tỷ lệ 1/500 với các...
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại  dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương  mại Quảng...
Ngày 26/1/2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại vùng cát nội đồng huyện Quảng Điền đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030  
Ngày 05/5/2015, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 555/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ đầu tư  phát triển dịch vụ tại các khu dịch vụ: Cồn Tộc, xã Quảng Lợi; hai bên cầu Tứ...
Ngày 06/9/2013, UBND huyện Quảng Điền ban hành Đề án số: 494/DA-UBND Về việc Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.461
Truy câp hiện tại 384