Tìm kiếm tin tức
Đề án, chương trình phát triển KT-XH >> Dự toán ngân sách
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 huyện Quảng Điền  
Ngày 19 tháng 3 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 1.193/UBND về việc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách  huyện Quảng Điền năm 2018  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 325