Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch phát triển KTXH >> C.Nghiệp - Tiểu thủ C.Nghiệp - Kh.học - C. Nghệ
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1185/TB-UBND về việc người dân sử dụng các thùng chứa rác thải BVTV không đúng cách trong dự án: Dự án thu gom, xử lý bao gói...
Ngày 06/9/2013, UBND huyện Quảng Điền ban hành Đề án số: 494/DA-UBND Về việc Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.923.160
Truy câp hiện tại 10.492