Tìm kiếm tin tức
Đề án, chương trình phát triển KT-XH >> QH Sử dụng đất
Ngày 10  tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền  
Ngày 15  tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền  
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1.233/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại  dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương  mại Quảng...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 314