Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch phát triển KTXH >> Nông - Lâm - Ngư nghiệp
Ngày 22 tháng 2 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 401/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quảng Điền    
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1838/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thu hồi đất và giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi...
Ngày 06 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1644/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận hộ di dân đến vùng dự án bố trí, ổn định dân cư xã Quảng Ngạn  
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định 1620/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật phân lô điểm dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện  
Ngày 10  tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quảng Điền  
Ngày 15  tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quảng Điền  
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1.233/QĐ-UBND  về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 29 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.407/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ phân lô đất ở kết hợp thương mại  dịch vụ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương  mại Quảng...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.923.145
Truy câp hiện tại 10.490