Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch phát triển KTXH >> Tổng thể
Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định 108/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065  
Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND huyện Quảng Điền ban hành Thông báo số 126/TB-UBND   Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Mở rộng nút giao giữa tỉnh lộ 22...
Ngày 28 tháng 8 năm 2018, UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định số 2.397/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bản vẽ cắm mốc phân lô chi tiết khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, tỷ lệ 1/500 với các...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 17.923.123
Truy câp hiện tại 10.476