Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tư pháp
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH CHO NGƯỜI ĐỦ TỪ 14 TUỔI TRỞ LÊN

Quy trình 1

02

XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH, DÂN TỘC

Quy trình 2

03

CẤP BẢN SAO CÁC GIẤY TỜ HỘ TỊCH TỪ SỔ HỘ TỊCH

Quy trình 3

04

CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Quy trình 4

05

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN 1 VÀ LẦN 2

Quy trình 5

 

Tổng số 05 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.544
Truy câp hiện tại 413