Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nông nghiệp
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

GIAO RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CHO CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN

Quy trình 1

02

CHO THUÊ RỪNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Quy trình 2

03

CẤP PHÉP KHAI THÁC GỖ RỪNG

(rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh do chủ rừng tự bỏ vốn; trồng của hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn bằng vốn viện trợ, vốn NSNN)

 

Quy trình 3

04

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ CẤP PHÉP KHAI THÁC GỖ TRONG RỪNG PHÒNG HỘ, TẬN THU GỖ TRONG RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TỰ NHIÊN CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN

Quy trình 4

05

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Quy trình 5

06

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI

Quy trình 6

07

PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ DẦU CHO NGƯ DÂN

Quy trình 7

 

Tổng số 07 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.656
Truy câp hiện tại 446