Y tế
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC Y TẾ

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN “LÀNG SỨC KHỎE”, “KHU DÂN CƯ SỨC KHỎE”, “TỔ DÂN PHỐ SỨC KHỎE”

Quy trình 1

02

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Quy trình 2

 

Tổng số 02 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày