Văn hóa
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

CÔNG NHẬN “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

Quy trình 1

02

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Quy trình 2

 

Tổng số 02 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày