Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tôn giáo
Ngày cập nhật 10/06/2013

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

ĐĂNG KÝ HỘI ĐOÀN TÔN GIÁO

Quy trình 1

02

CHẤP THUẬN HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

Quy trình 2

03

TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VỀ VIỆC THUYÊN CHUYỂN NƠI HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CỦA CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH

 

Quy trình 3

 

 

Tổng số 03 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.285.365
Truy câp hiện tại 166