Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Giáo dục Đào tạo
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

QUY TRÌNHTHÀNH LẬP, SÁT NHẬP, CHIA, TÁCH TRƯỜNG MẦM NON

Quy trình 1

02

THÀNH LẬP, SÁT NHẬP, CHIA TÁCH NHÀ TRẺ DÂN LẬP, TƯ THỤC

Quy trình 2

03

THÀNH LẬP, SÁT NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC

Quy trình 3

04

THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Quy trình 4

05

THÀNH LẬP, SÁT NHẬP, CHIA TÁCH TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, THỊ TRẤN

Quy trình 5

06

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

Quy trình 6

07

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Quy trình 7

08

CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.642
Truy câp hiện tại 5.849