Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lĩnh vực Lao động Thương binh, Xã hội
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TẶNG

HOẶC TRUY TẶNG DANH HIỆU BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VỢ (CHỒNG) LIỆT SĨ TÁI GIÁ

Quy trình 2

03

GIẢI QUYẾT, ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP

Quy trình 3

04

TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG VÀO NHÀ XÃ HỘI

Quy trình 4

05

Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

Quy trình 5

06

THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Quy trình 6

07

THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ, TRỤ SỞ, QUY CHẾ CƠ SỞBẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Quy trình 7

08

GIẢI THỂ CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI NGOÀI CÔNG LẬP

Quy trình 8

09

CHI HỖ TRỢ CHO TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC, TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌCTRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI NGUY HIỂM

Quy trình 9

10

XÉT CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN PHÙ HỢP TRẺ EM

Quy trình 10

11

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ NGHÈO

Quy trình 11

 

Tổng số 11 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.636
Truy câp hiện tại 5.849