Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xây dựng
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Quy trình 1

02

GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy trình 3

04

CẤP MỚI SỐ NHÀ

Quy trình 4

05

CẤP DÕI, ĐIỀU CHỈNH SỐ NHÀ

Quy trình 5

06

CHẤP THUẬN PHƯƠNG ÁN PHÁ DỠ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quy trình 6

07

CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quy trình 7

08

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRẠM THU PHÁT SÓNG

THÔNG TIN DI ĐỘNG

Quy trình 8

09

CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Quy trình 9

10

CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Quy trình 10

11

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Quy trình 11

 

Tổng số 11 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.440
Truy câp hiện tại 5.756