Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công thương
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

XIN PHÉP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHỢ

Quy trình 1

02

XIN PHÉP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Quy trình 2

03

XIN PHÉP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀO CỤM TTCN VÀ LÀNG NGHỀ

Quy trình 3

 

Tổng số 03 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.426
Truy câp hiện tại 5.755