Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần thứ 28 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện (từ ngày 08/7/2024 đến ngày 14/7/2024)
Ngày cập nhật 08/07/2024

Ngày

Đ/c Lê Ngọc Bảo

 Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phạm Lượng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai

08/7/2024

S

08h00: Dự chỉ đạo khai mạc diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Quảng Vinh.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện.

Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17.

13h30: Dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 17.

Thứ ba

09/7/2024

S

08h00: Tham quan thực binh diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Quảng Vinh.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

C

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự phiên họp lần thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư 10/7/2024

S

08h00: Tiếp công dân tại trụ sở (cả ngày).

08h00: Dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

08h00: Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện.

08h00: Dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029..

C

 

14h00: Họp Ban Chỉ đạo thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2024.

14h00: Họp giải quyết một số vướng mắc liên quan đến cấp giấy CNQSD đất cho các hộ tại xã Quảng An.

16h00: Họp bàn giải quyết vướng mắc liên quan đến cấp giấy CNQSD đất đối với hộ ông Hồ Quang Nam.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

11/7/2024

S

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

08h00: Đi công tác tại các tỉnh miền Nam (đến hết ngày 14/7/2024).

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện về hoạt động của Thư viện Nguyễn Chí Thanh.

C

Làm việc tại cơ quan.

 

14h00: Họp bàn phương án tháo dở tài sản trên đất đã được nhà nước đền bù đối với hộ ông Lê Phước Lộc tại TDP Vân Căn.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu

12/7/2024

S

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng An.

 

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Tiếp công dân tại xã Quảng An.

C

14h00: Nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng tại khu vực Cồn Tộc, xã Quảng Lợi.

 

14h00: Nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng tại khu vực Cồn Tộc, xã Quảng Lợi.

14h00: Làm việc cùng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Thứ bảy

13/7/2024 

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

Chủ nhật

14/7/2024

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.065
Truy câp hiện tại 7.921