Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần thứ 02 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân huyện (từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024)
Ngày cập nhật 09/01/2024

Ngày

Đ/c Lê Ngọc Bảo

 Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phạm Lượng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai

08/01/2024

S

08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tài chính.

08h00: Kiểm tra công tác trường chuẩn tại Trường THCS Nguyễn Hữu Đà.

08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thuế tỉnh.

 

Thứ ba

09/01/2024

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Quảng An.

08h30: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết an toàn giao thông 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại tỉnh.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Quảng Thành.

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết ngành y tế năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện.

14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

14h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

Thứ tư 10/01/2024

S

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND năm 2023.

08h00: Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, tỉnh, huyện.

10h00: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.  

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND năm 2023.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND năm 2023.

C

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân tại xã Quảng Ngạn.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và triển khai CTCT năm 2024 của BCĐ 138 tỉnh.

 

14h00: Họp Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm Ngày Biên phòng toàn dân tại xã Quảng Ngạn.

Thứ năm

11/01/2024

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Ban Biên tập Tập san Xuân Giáp Thìn 2024.

09h00: Dự giao ban Ban đại diện NHCSXH huyện

08h00: Họp giải quyết đơn của ông Lê Luật, xã Quảng An.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

C

14h00: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện năm 2023.

14h00: Dự Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số, thông tin và truyền thông năm 2024 tại tỉnh.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện năm 2023.

14h00: Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện năm 2023.

Thứ sáu

12/01/2024

S

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy.

08h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 tại Hội trường Huyện ủy.

C

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tại huyện.

15h30: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Tư pháp.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tại huyện.

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 tại huyện.

Thứ bảy 13/01/2024

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.619.309
Truy câp hiện tại 8.096