Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022 )
Ngày cập nhật 24/10/2022

Lịch công tác tuần thứ 43 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022 )

Ngày

Đ/c Lê Ngọc Bảo

 Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phạm Lượng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai

24/10/2022

S

08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Dự Hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022.

09h00: Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

08h00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Làm việc cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT.

14h00: Đi kiểm tra trường học.

14h00: Họp nghe báo cáo vướng mắc liên quan đến việc thuê đất thực hiện các dự án trong Khu công nghiệp tại tỉnh.

 

Thứ ba

25/10/2022

S

08h30: Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 06.

08h30: Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 06.

08h00: Họp nghe báo cáo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh.

08h30: Làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 06.

C

14h00: Họp bàn liên quan đến nhà 5 gian.

13h30: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách Quý III/2022.

14h00: Họp rà soát đất cải táng trên địa bàn huyện.

13h30: Đi cơ sở tại xã Quảng Thành.

Thứ tư 26/10/2022

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

C

14h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh.

13h30: Dự sơ kết đợt cao điểm BHXH tự nguyện.

15h30: Dự họp khảo sát Khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân có gắn chíp.

14h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh.

14h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND tỉnh.

Thứ năm

27/10/2022

S

08h00: Nghe báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh (Cả ngày).

08h00: Họp Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Họp Hội nghị Huyện ủy.

08h00: Họp Hội nghị Huyện ủy.

C

 

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp rà soát tiến độ triển khai các quy hoạch trên địa bàn huyện.

14h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện.

Thứ sáu 28/10/2022

S

08h00: Làm việc Kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xã Quảng Phú.

08h00: Làm việc Kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xã Quảng Phú.

08h00: Làm việc Kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xã Quảng Phú.

08h00: Làm việc Kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xã Quảng Phú.

C

14h00: Dự họp UBND tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Họp giải quyết đơn thư đất đai.

 

Thứ bảy 29/10/2022

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.598.822
Truy câp hiện tại 5.280