Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác tuần thứ 32 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022 )
Ngày cập nhật 08/08/2022

Lịch công tác tuần thứ 32 của Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 13/8/2022 )

Ngày

Đ/c Lê Ngọc Bảo

 Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Phạm Lượng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Thứ hai

08/8/2022

S

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Làm việc với Đoàn giám sát Hội Nông dân tỉnh về việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

08h00: Họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

C

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022.

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022.

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022.

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2022.

Thứ ba

09/8/2022

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai thực hiện Đề án 06.

08h00: Tham gia Hội đồng thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2022.

08h00: Làm việc với Tổ chức CRS về dự án "Mô hình toàn diện nhằm xây dựng cộng đồng an toàn tại Việt Nam.

08h00: Họp Đoàn Kiểm tra của Huyện ủy.

C

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2050.

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2050.

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2050.

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 và định hướng đến năm 2050.

Thứ tư 10/8/2022

S

08h00: Họp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chuẩn bị cho diễn tập năm 2022.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện chuẩn bị cho diễn tập năm 2022.

08h00: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Công.

C

14h00: Họp bàn triển khai hoàn thành tiêu chí giáo dục  đối với 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

14h00: Họp bàn triển khai hoàn thành tiêu chí giáo dục  đối với 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

14h00: Họp bàn triển khai hoàn thành tiêu chí giáo dục  đối với 3 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

11/8/2022

S

Làm việc tại cơ quan.

07h30: Gặp mặt lực lượng cán bộ Giáo viên luân chuyển công tác.

09h00: Dự họp Hội đồng Giáo dục huyện

09h30: Họp triển khai công tác PCTT năm 2022 tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Thứ sáu 12/8/2022

S

08h00: Dự họp nghe báo cáo thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh.

08h00: Làm việc với xã Quảng Phước về các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực văn hóa-xã hội.

08h00: Làm việc với xã Quảng Thái để rà soát các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Làm việc tại cơ quan.

C

14h00: Nghe báo cáo Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai đến năm 2030; Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025”.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

14h00: Tham gia Đoàn giám sát của Ban KTXH tại HTX Tân Thành.

Thứ bảy 13/8/2022

S

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.382.435
Truy câp hiện tại 985