Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/12/2021)
Ngày cập nhật 19/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

17/01/2022

S

08h00: Dự giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh.

10h00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

08h00: Dự giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh.

10h00: Họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

08h00: Họp giao ban tuần.

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

14h00: Đi cơ sở

Thứ ba

18/01/2022

S

08h00: Họp rà soát công tác xây dựng xã Quảng Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và thông qua dự án giải phóng mặt bằng chỉnh trang phát triển quỹ đất khu vực chợ Tây ba.

08h00: Họp rà soát công tác xây dựng xã Quảng Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V và thông qua dự án giải phóng mặt bằng chỉnh trang phát triển quỹ đất khu vực chợ Tây ba.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

14h00: Dự giao ban khối Nội chính.

14h00: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội quý I/2022.

 

Thứ tư 19/01/2022

S

08h00: Dự Lễ ra mắt và phát hành Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thọ.

09h00: Họp Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP huyện. 

08h00: Dự Hội thảo mô hình xây dựng xã nông thôn mới thông minh tại Sở Khoa học và Công nghệ.

08h00: Dự Lễ ra mắt và phát hành Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thọ.

C

14h00: Họp Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh.

14h00: Tổng kết công tác ngành Y tế năm 2021.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

20/01/2022

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

09h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng năm 2021.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

09h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng năm 2021.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

09h00: Dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng năm 2021.

C

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

14h00: Họp thông qua Đề cương Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

14h00: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV (trực tuyến).

Thứ sáu 21/01/2022

S

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, nội vụ năm 2021.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, nội vụ năm 2021.

08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, nội vụ năm 2021.

C

14h00: Họp Ban chỉ đạo Luxembourg.

13h30: Thăm và chúc Tết các đơn vị.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 22/01/2022

S

08h00: Họp bàn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện và trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Sịa.

C

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.275.650
Truy câp hiện tại 1.802