Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 01 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)
Ngày cập nhật 12/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

03/01/2022

S

Các Anh nghỉ bù Tết Dương lịch 2022.

C

Thứ ba

04/01/2022

S

08h00: Dự giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.

08h00: Dự giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan

C

14h00: Họp nghe báo cáo mô hình đô thị Thừa Thiên Huế.

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa Bệnh biện dã chiến của huyện đi vào hoạt động.

13h00: Đi cơ sở.

Thứ tư

05/01/2022

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 (Cả ngày).

08h00: Họp lấy ý kiến Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch năm 2022.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

C

 

14h00: Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2021.

 

Thứ năm

06/01/2022

S

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Đi cơ sở.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu 07/01/2022

S

08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện.

08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện.

08h00: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện.

C

15h00: Dự bàn giao Chỉ huy trưởng BCHQS huyện.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 08/01/2022

S

 

 

 

C

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.053.188
Truy câp hiện tại 3.144