Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 50 (từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021)
Ngày cập nhật 08/12/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

06/12/2021

S

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h00: Họp rà soát đón Đoàn thẩm định NTM của Trung ương.

08h00: Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện.

09h00: Họp rà soát đón Đoàn thẩm định NTM của Trung ương.

08h00: Đi cơ sở.

C

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2021.

13h30: Tham gia Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội tại Phòng TC-KH.

Thứ ba

07/12/2021

S

08h00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.

08h00: Dự họp Thường trực HĐND huyện.

08h30: Làm việc với Quỹ Sống bền vững  

08h00: Họp Thường trực HĐND huyện.

C

14h30: Họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

14h30: Họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

13h30: Tham gia Đoàn giám sát Ban Pháp chế tại xã Quảng Lợi.

Thứ tư 08/12/2021

S

08h00: Dự họp Huyện ủy.

08h00: Dự họp Huyện ủy.

08h00: Dự họp Huyện ủy.

C

14h00: Họp rà soát nội dung liên quan đến nông thôn mới.

14h00: Họp Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

09/12/2021

S

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của BCHTW.

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của BCHTW.

08h00: Dự Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của BCHTW.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30:  Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thứ sáu 10/12/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh (cả ngày).

08h00: Họp liên quan đến công tác tôn giáo.

08h00: Tham dự kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh (cả ngày).

C

 

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Thứ bảy 11/12/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 - HĐND huyện khóa XI.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 - HĐND huyện khóa XI.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 - HĐND huyện khóa XI.

C

13h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương.

13h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương.

13h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương.

Chủ nhật

12/12/2021

S

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương

08h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra Nông thôn mới của Trung ương

C

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.053.293
Truy câp hiện tại 3.187