Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục TTTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại TTHCC tỉnh
Ngày cập nhật 03/12/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.609.981
Truy câp hiện tại 3.401