Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 48 (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)
Ngày cập nhật 25/11/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

22/11/2021

S

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

C

14h00: Tham dự tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

14h00: Tham dự tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh

Thứ ba

23/11/2021

S

08h00: Tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh (từ 23-25/11/2021)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi

 

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ngạn

Thứ tư

24/11/2021

S

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (cả ngày)

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (cả ngày)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng Phước

C

   

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng An

Thứ năm

25/11/2021

S

08h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Vinh

C

14h00: Kiểm tra tiêu chí môi trường tại các xã, thị trấn.

14h00: Họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa

Thứ sáu

26/11/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

08h00: Họp bàn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2022.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

C

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

14h00: Kiểm tra tiêu chí môi trường tại các xã, thị trấn.

13h30: Đi cơ sở

14h00: Làm việc tại cơ quan

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.307.876
Truy câp hiện tại 63