Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 48 (Từ ngày 22/11/2021 đến 26/11/2021)
Ngày cập nhật 25/11/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

22/11/2021

S

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

C

14h00: Tham dự tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

14h00: Tham dự tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 3 - HĐND tỉnh

Thứ ba

23/11/2021

S

08h00: Tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh (từ 23-25/11/2021)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thái

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Công

C

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lợi

 

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ngạn

Thứ tư

24/11/2021

S

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (cả ngày)

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (cả ngày)

08h00: Dự tiếp xúc cử tri xã Quảng Phước

C

   

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng An

Thứ năm

25/11/2021

S

08h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

08h00: Dự tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Vinh

C

14h00: Kiểm tra tiêu chí môi trường tại các xã, thị trấn.

14h00: Họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện.

14h00: Dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa

Thứ sáu

26/11/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

08h00: Họp bàn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2022.

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND huyện.

C

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19.

14h00: Kiểm tra tiêu chí môi trường tại các xã, thị trấn.

13h30: Đi cơ sở

14h00: Làm việc tại cơ quan

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.051
Truy câp hiện tại 2.478
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.256.051
Truy câp hiện tại 2.478