Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 45 (Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)
Ngày cập nhật 02/11/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

01/11/2021

S

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

07h30: Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Dự họp trực tuyến triển khai các phương án kiểm soát dịch.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ ba

02/11/2021

S

07h30: Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp trực tuyến về một số nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

07h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

08h00: Đi cơ sở tại xã Quảng An, Quảng Thành

C

14h00: Dự họp UBND tỉnh (trực tuyến).

14h00: Họp thống nhất nguồn hỗ trợ 2 mô hình công nghệ cao

 13h00: Làm việc lãnh đạo tỉnh về phòng, chống dịch.

13h00: Làm việc ở cơ quan

Thứ tư

03/11/2021

S

08h00: Họp nghe báo cáo về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện

08h00: Họp nghe báo cáo về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

07h30:Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp liên quan đến cho thuê đất bà Mai Thị Yến Nhi

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch  Covid-19

Thứ năm

04/11/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

08h00: Đi cơ sở (cả ngày)

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp bàn triển khai làng sản xuất an toàn Hà Cảng

   

Thứ sáu

05/11/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

08h00: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.307.769
Truy câp hiện tại 51