Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 45 (Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)
Ngày cập nhật 02/11/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

01/11/2021

S

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

08h00: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid - 19

07h30: Làm việc tại cơ quan.

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

13h30: Dự họp trực tuyến triển khai các phương án kiểm soát dịch.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Thứ ba

02/11/2021

S

07h30: Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp trực tuyến về một số nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

07h30: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

08h00: Đi cơ sở tại xã Quảng An, Quảng Thành

C

14h00: Dự họp UBND tỉnh (trực tuyến).

14h00: Họp thống nhất nguồn hỗ trợ 2 mô hình công nghệ cao

 13h00: Làm việc lãnh đạo tỉnh về phòng, chống dịch.

13h00: Làm việc ở cơ quan

Thứ tư

03/11/2021

S

08h00: Họp nghe báo cáo về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện

08h00: Họp nghe báo cáo về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn huyện.

07h30:Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày).

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp liên quan đến cho thuê đất bà Mai Thị Yến Nhi

13h30: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch  Covid-19

Thứ năm

04/11/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch

07h30: Làm việc tại cơ quan

08h00: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

08h00: Đi cơ sở (cả ngày)

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp bàn triển khai làng sản xuất an toàn Hà Cảng

   

Thứ sáu

05/11/2021

S

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

07h30: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

08h00: Làm việc tại cơ quan (cả ngày)

C

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

13h00: Làm việc tại cơ quan

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.989
Truy câp hiện tại 2.468
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.989
Truy câp hiện tại 2.468