Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 44 (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021)
Ngày cập nhật 27/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

25/10/2021

S

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid - 19 tỉnh.

09h00: Dự họp trực tuyến về đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid - 19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

26/10/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Họp trực tuyến thông qua dự thảo Quy định cấp Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

08h00: Họp nghe báo cáo dự án sửa chữa, chống xuống cấp Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

08h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề tình hình và kết quả xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

 

C

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

14h00: Họp giải quyết vướng mắc các dự án ven biển tại tỉnh.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

13h30: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

 

Thứ tư 27/10/2021

S

08h00: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng An.

08h00: Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 3 - HĐND huyện khóa XI.

08h00: Họp Ban chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện.

08h00: Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ 3 - HĐND huyện khóa XI.

 

C

13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Thọ.

15h00: Khảo sát địa điểm nghiên cứu dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại vùng trang trại đất cát nội đồng.

14h00: Làm việc với Trường THPT Tố Hữu.

13h30: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Phước

 

Thứ năm

28/10/2021

S

08h00: Tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Vinh.

08h00: Họp rà soát công tác chuyển mục đích sử dụng đất vùng ven phá.

 

08h00: Tham dự Hội thảo Nhà vườn, nhà rường Huế.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h30: Tiếp xúc cử tri tại cụm Quảng Lợi, Quảng Thái.

13h30: Họp thông qua dự thảo Báo cáo thực hiện Kết luận số 15, 16 Huyện ủy và Kế hoạch về sử dụng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045.

13h30: Họp thông qua dự thảo Báo cáo thực hiện Kết luận số 15, 16 Huyện ủy và Kế hoạch về sử dụng, quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045.

13h30: Tiếp xúc cử tri tại cụm Quảng Lợi, Quảng Thái

Thứ sáu 30/10/2021

S

08h00: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện.

08h00: Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Sịa.

C

Làm việc tại cơ quan.

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy 31/10/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.308.288
Truy câp hiện tại 280