Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 43 (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021)
Ngày cập nhật 18/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

18/10/2021

S

08h00: Dự giao ban Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid - 19 tỉnh.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão.

08h00: Dự giao ban Ban chỉ đạo phòng chống, dịch Covid - 19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

14h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thứ ba

19/10/2021

S

08h00: Dự Hội nghị đánh giá mô hình sâm cau.

08h00: Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

08h00: Đi cơ sở Quảng An, Quảng Thành.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp rà soát tiến độ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quảng Điền).

 

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 20/10/2021

S

08h00: Tiếp dân tại Quảng Phú.

08h00: Dự lễ khai trương cửa hàng tiêu thụ nông sản, OCOP tại xã Quảng Phú.

09h00: Kiểm tra hệ thống thoát nước tại TDP Giang Đông.

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch và làm Thẻ kiểm soát dịch bệnh.

08h00: Tiếp dân tại Quảng Phú.

 

C

13h00: Tiếp dân tại trụ sở

14h00: Hội nghị sơ kết công tác thu và chống thất thu ngân sách 9 tháng đầu năm.

Làm việc tại cơ quan.

13h00: Tiếp dân tại trụ sở.

 

Thứ năm

21/10/2021

S

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

08h00: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

13h30: Đi cơ sở.

14h00: Làm việc với Thường trực HĐND xã Quảng Vinh.

Thứ sáu 22/10/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Sịa.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Sịa.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Sịa.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Sịa.

C

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

14h00: Họp Thường vụ Huyện ủy thông qua Đề án phát triển đô thị Thanh Hà.

Thứ bảy 23/10/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.308.548
Truy câp hiện tại 380