Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 42 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021)
Ngày cập nhật 12/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

11/10/2021

S

08h00: Họp giao ban Covid -19.

08h00: Họp giao ban Covid -19.

08h00: Họp giao ban Covid -19.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

 

C

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

15h00: Họp Ban chỉ đạo tôn giáo.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

 

Thứ ba

12/10/2021

S

08h00: Dự kỷ kiệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

08h00: Đi cơ sở.

07h00: Dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTNVN tại huyện.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Dự họp UBND tỉnh.

14h00: Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện.

15h00: Họp Ban chỉ đạo tôn giáo

14h00: Tham dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

 

Thứ tư 13/10/2021

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h00: Dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTNVN tại huyện.

08h00: Họp bàn phương án thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh do dịch Covid-19 tỉnh. 

08h00: Đi cơ sở

 

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

14/10/2021

S

08h00: Dự Đại hội Hội LHPN tỉnh.

08h00: Họp bàn triển khai làng sản xuất an toàn Hà Cảng, xã Quảng Phú.

08h00: Giao ban Khối Văn hóa - Xã hội quý IV.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Dự họp HĐND tỉnh chuyên đề lần thứ 2.

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng An về quy hoạch phân lô đấu giá khu đất theo Kết luận 195 của Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp HĐND tỉnh chuyên đề lần thứ 2.

Thứ sáu 15/10/2021

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giao ban ngành Khoa học công nghệ khối địa phương.

08h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Đi cơ sở.

13h30: Dự Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021.

14h00: Làm việc với Sở Du lịch về sản phẩm OCOP.

13h30: Dự Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021.

Thứ bảy 16/10/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 12.307.748
Truy câp hiện tại 46