Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 42 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021)
Ngày cập nhật 12/10/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

11/10/2021

S

08h00: Họp giao ban Covid -19.

08h00: Họp giao ban Covid -19.

08h00: Họp giao ban Covid -19.

07h30: Tiếp dân tại trụ sở.

 

C

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

15h00: Họp Ban chỉ đạo tôn giáo.

14h00: Tham dự Hội nghị báo cáo viên.

 

Thứ ba

12/10/2021

S

08h00: Dự kỷ kiệm 65 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam.

08h00: Đi cơ sở.

07h00: Dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTNVN tại huyện.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Dự họp UBND tỉnh.

14h00: Tham dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện.

15h00: Họp Ban chỉ đạo tôn giáo

14h00: Tham dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

 

Thứ tư 13/10/2021

S

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

07h00: Dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTNVN tại huyện.

08h00: Họp bàn phương án thu gom, vận chuyển rác thải phát sinh do dịch Covid-19 tỉnh. 

08h00: Đi cơ sở

 

C

 

 

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ năm

14/10/2021

S

08h00: Dự Đại hội Hội LHPN tỉnh.

08h00: Họp bàn triển khai làng sản xuất an toàn Hà Cảng, xã Quảng Phú.

08h00: Giao ban Khối Văn hóa - Xã hội quý IV.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Dự họp HĐND tỉnh chuyên đề lần thứ 2.

14h00: Làm việc với UBND xã Quảng An về quy hoạch phân lô đấu giá khu đất theo Kết luận 195 của Huyện ủy.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Dự họp HĐND tỉnh chuyên đề lần thứ 2.

Thứ sáu 15/10/2021

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy.

Làm việc tại cơ quan.

08h00: Giao ban ngành Khoa học công nghệ khối địa phương.

08h00: Họp Đoàn giám sát chuyên đề quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.

C

13h30: Họp Thường trực Huyện ủy.

14h00: Đi cơ sở.

13h30: Dự Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021.

14h00: Làm việc với Sở Du lịch về sản phẩm OCOP.

13h30: Dự Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2021.

Thứ bảy 16/10/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.981
Truy câp hiện tại 2.471
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.255.981
Truy câp hiện tại 2.471