Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 40 (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 02/10/2021)
Ngày cập nhật 28/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

27/9/2021

S

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.

08h00: Dự họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Tổ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.

14h00: Dự hội nghị giao ban Ban Dân vận Huyện ủy.

14h00: Dự hội nghị giao ban Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Thứ ba

28/9/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Chính phủ về đầu tư công.

08h00: Họp bàn giải quyết đơn của Họ giáo Mỹ Thạnh.

08h00: Kiểm tra công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và công tác triển khai cấp Thẻ kiểm soát dịch, bệnh trên địa bàn.

08h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại xã Quảng An.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Rà soát tiến độ hoàn chỉnh Đề án phát triển đô thị Sịa và đô thị Thanh Hà.

14h00: Tham dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

14h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại xã Quảng Lợi.

 

Thứ tư 29/9/2021

S

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (Cả ngày).

08h00: Dự Hội nghị Huyện ủy (Cả ngày).

 

C

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

30/9/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

C

13h30: Dự họp Thường trực HĐND huyện.

15h00: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2021. 

14h00: Kiểm tra các công trình trên địa bàn.

 

15h00: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2021. 

13h30: Họp Thường trực HĐND huyện.

15h00: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2021. 

Thứ sáu 01/10/2021

S

08h00: Họp lấy ý kiến Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

08h00: Họp lấy ý kiến Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

08h00: Họp lấy ý kiến Đề án phát triển du lịch huyện Quảng Điền đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

08h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại thị trấn Sịa.

C

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2021.

14h00: Dự làm việc với Đoàn giám chuyên đề của HĐND huyện về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2021.

14h00: Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại phòng Kinh tế - Hạ tầng.

Thứ bảy 02/10/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.727
Truy câp hiện tại 467