Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 38 (từ ngày 13/9/2021 đến ngày 18/9/2021)
Ngày cập nhật 13/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

13/9/2021

S

08h00: Họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh.

08h00: Kiểm tra sạt lở bờ sông tại xã Quảng An

08h00: Họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 tỉnh.

08h00: Kiểm tra sạt lở bờ sông tại xã Quảng An.

 

C

14h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Làm việc với Đảng ủy xã Quảng Thành.

 

Thứ ba

14/9/2021

S

09h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục.

08h00: Làm việc với Sở Xây dựng về đất tái định cư phục vụ GPMB Tỉnh lộ 22, xã Quảng Ngạn.

09h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục.

Làm việc tại cơ quan.

 

C

13h30: Họp UBND huyện.

14h00: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

13h30: Họp UBND huyện.

 

Thứ tư 15/9/2021

S

08h00: Làm việc với Tập đoàn Quế Lâm.

08h00: Làm việc với Tập đoàn Quế Lâm.

08h00: Kiểm tra công tác dạy học trực tuyến năm học 2021-2022.

08h00: Khảo sát nắm tình hình các công trình, dự án theo Nghị quyết HĐND huyện.

 

C

14h00: Tiếp dân tại Quảng Vinh.

13h30: Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại tỉnh.

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Tiếp dân tại Quảng Vinh.

 

Thứ năm

16/9/2021

S

08h00: Làm việc với xã Quảng Công về rà soát tình hình triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về định hướng phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025.

08h00: Làm việc với xã Quảng Công về rà soát tình hình triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về định hướng phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025.

08h00: Họp rà soát công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19.

08h00: Làm việc với xã Quảng Công về rà soát tình hình triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về định hướng phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2025.

 

C

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

13h30: Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021.

14h00: Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

Thứ sáu 17/9/2021

S

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

08h00: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

C

14h00: Dự hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

14h00: Dự hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thứ bảy 18/9/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.195.183
Truy câp hiện tại 293