Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 37 (Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)
Ngày cập nhật 07/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

06/9/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống Covid - 19

14h00: Họp triển khai công tác lập lại trật tự tại Trung tâm thương mại Quảng Điền (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ ba

07/9/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Chính phủ về chống khai thác thủy sản trái phép (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Kiểm tra các khu cách ly tập trung đối với Người hoàn thành cách ly tại các T của tỉnh về địa phương.

07h30: Đi cơ sở.

C

15h00: Khảo sát thực địa Khu hậu cứ huyện.

14h00: Họp nghe báo cáo đầu tư của Công ty dược phẩm Hera tại tỉnh.

15h00: Làm việc tại cơ quan.

15h00: Khảo sát thực địa Khu hậu cứ huyện.

Thứ tư

08/9/2021

S

08h00: Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

08h00: Kiểm tra các cơ sở, đơn vị thi công về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

08h00: Kiểm tra công tác phòng ,chống dịch Covid-19

C

14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

09/9/2021

S

08h00: Họp rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

08h00: Họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh.

08h00: Họp rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2021.

14h00: Họp rà soát công tác GPMB dự án đầu tư của Tập đoàn SCAVI (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19.

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Thứ sáu

10/9/2021

S

08h00: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 22.

Làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp dân tại trụ sở

C

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

Thứ bảy

11/9/2021

S

       

C

       

Chủ nhật

12/9/2021

S

       

C

       

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.380
Truy câp hiện tại 5.735