Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 37 (Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)
Ngày cập nhật 07/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Buổi

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

Thứ hai

06/9/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống Covid - 19

14h00: Họp triển khai công tác lập lại trật tự tại Trung tâm thương mại Quảng Điền (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ ba

07/9/2021

S

08h00: Dự họp trực tuyến với Chính phủ về chống khai thác thủy sản trái phép (tại phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Làm việc tại cơ quan

07h30: Kiểm tra các khu cách ly tập trung đối với Người hoàn thành cách ly tại các T của tỉnh về địa phương.

07h30: Đi cơ sở.

C

15h00: Khảo sát thực địa Khu hậu cứ huyện.

14h00: Họp nghe báo cáo đầu tư của Công ty dược phẩm Hera tại tỉnh.

15h00: Làm việc tại cơ quan.

15h00: Khảo sát thực địa Khu hậu cứ huyện.

Thứ tư

08/9/2021

S

08h00: Làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

08h00: Kiểm tra các cơ sở, đơn vị thi công về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19

08h00: Kiểm tra công tác phòng ,chống dịch Covid-19

C

14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).

14h00: Đi cơ sở.

14h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

Làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

09/9/2021

S

08h00: Họp rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

08h00: Họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh.

08h00: Họp rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

07h30: Làm việc tại cơ quan

C

13h30: Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2021.

14h00: Họp rà soát công tác GPMB dự án đầu tư của Tập đoàn SCAVI (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19.

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Thứ sáu

10/9/2021

S

08h00: Tiếp dân tại trụ sở.

08h00: Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 22.

Làm việc tại cơ quan

08h00: Tiếp dân tại trụ sở

C

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

14h00: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 8/2021 (tại Hội trường tầng 1, Văn phòng).  

Thứ bảy

11/9/2021

S

       

C

       

Chủ nhật

12/9/2021

S

       

C

       

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.733
Truy câp hiện tại 2.337
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 11.552.733
Truy câp hiện tại 2.337