Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày cập nhật 07/09/2021
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 16.429.928
Truy câp hiện tại 48