Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuần thứ 35 (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 28/8/2021)
Ngày cập nhật 24/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC
 

Ngày

Trần Quốc Thắng

Lê Ngọc Bảo

Nguyễn Tuấn Anh

Phạm Lượng

 

Thứ hai

23/8/2021

S

07h30: Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

07h30: Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Kiểm tra các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

07h30: Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

08h00: Tham dự họp giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

 

C

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ ba

24/8/2021

S

08h00: Dự họp Tỉnh ủy.

08h00: Họp Tổ xây dựng đề án phát triển đô thị Sịa và đề án phát triển đô thị Thanh Hà (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19.

08h00: Kiểm tra nuôi trồng thủy sản tại các xã: Quảng Phước, Quảng An.

 

C

14h00: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

14h00: Họp Tổ công tác hỗ trợ các thủ tục thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh trên địa bàn huyện (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

 

Thứ tư 25/8/2021

S

08h00: Họp giao ban xây dựng cơ bản (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Họp giao ban xây dựng cơ bản (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

08h00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.

08h00: Họp giao ban xây dựng cơ bản (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

 

C

14h00: Làm việc với Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam.

14h30: Họp bàn triển khai xây dựng chợ đêm (Tại Hội trường tầng 1, Văn phòng HĐND và UBND huyện).

14h30: Họp bàn triển khai xây dựng chợ đêm (Tại Hội trường tầng 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện).

14h30: Họp bàn triển khai xây dựng chợ đêm (Tại Hội trường tầng 1 Văn phòng HĐND và UBND huyện).

14h00: Họp giao ban Thường trực HĐND huyện (Tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

 

Thứ năm

26/8/2021

S

08h00: Tham dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 01-HĐND tỉnh khóa VIII (Cả ngày).

08h00: Họp bàn phương án xử lý đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm phèn (Tại Phòng họp tầng 2, Trung tâm HCC).

08h00: Dự Hội thảo trực tuyến về quản lý Giáo dục.

08h00: Tham gia Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ Huyện ủy.

 

C

 

13h00: Đi cơ sở.

Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu 27/8/2021

S

Làm việc tại cơ quan.

14h00: Tham dự họp về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh.

08h00: Tham dự Hội nghị trực tuyến về tổng kết năm học 2020-2021.

Làm việc tại cơ quan (Cả ngày).

C

13h30: Dự họp giao ban giải ngân vốn NSTW, vốn ODA tại tỉnh.

08h00: Họp về bố trí quỹ đất và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an các xã, thị trấn tại tỉnh.

13h00: Đi cơ sở.

 

Thứ bảy 28/8/2021

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.042.147
Truy câp hiện tại 5.638